Kva skjer?

Lån ein Austevolling!

Sosiale møte er viktige for oss som menneske. Vil du bruke litt av tida di til å snakke med eit menneske du ikkje kjende frå før? Lån, eller bli lånt, på biblioteket.

Korleis låne ein Austevolling?

 

Sommarles har vorte digital.

Målet er framleis det same som tidlegare år; at born skal oppdage lesegleda og verte gode lesarar. Men no er det mykje artig som hender undervegs.

Vil du vita meir om Sommarles 2016?