Biblioteket startar med meiropen tilgang

Aktuelt   

Frå 17. september startar biblioteket opp med meiropen tilgang for publikum.

For å få tilgang til meirope bibliotek må du vera over 16 år (er du under 18 år må du ha underskrift frå føresette). Ta kontakt med biblioteket for informasjon og underskriving av kontrakt. Sjå elles dei nye opningstidene øvst på sida.