Betjente opningstider i vinterferien

Aktuelt   

I vinterferien (25. februar-2. mars) har biblioteket betjent opningstid kvar dag (bortsett frå sundag).

Den betjente opningstida blir da i vinterferien måndag-fredag 9-15, og laurdag 12-16. Denne veka blir det ikkje betjent kveldsope. Elles kan du nytta deg av merope i heile torget si opningstid. Hugs å komme på barnekino på tysdag i vinterferieveka (sjå eige arrangement)!