God bok i jula

Når freden senkar seg, kan det vere ei fin lesetid. Anten det er litteratur som høver for små eller store – eller begge delar. Her kjem nokre forslag til bøker du kan låne i biblioteket og som e-bøker.

Tekstar og bilde i ulike format

I appen BookBites kan du låne e-bøker og lydbøker (bibsent.no). Appen fungerer på iPad/iPhone med iOS 11 og nyare, og du kan bruke nettbrett og telefonar med Android versjon 5 og nyare, som tillet nedlasting frå Google Play.  Her er ein kort video som forklarar meir (support.bookbites.com)

Barn og unge på oppdagingsferd

Aktuelle bøker for vaksne

Biblioteket har både den nyaste litteraturen og tekstar bakover i historia.


DENNE ARTIKKELEN ER HENTA FRÅ Bibliotekutvikling Vestland