Kvifor vera med på Sommarles?

Det er ikkje sant at barn ikkje likar å lesa. Men dei treng vaksne som skapar rom for det! Sommarles er ein god start. Her er nokre gode grunnar til å hjelpa barnet ditt til å vera med:

Bilete av bokormen Bibliane på barneavdelinga
Kor mange bøker har barna på Austevoll lese i Sommarles? Bokormen Bibliane tel for oss! 8. juni 2023 er 600 bøker lesne!

Gode grunnar til å vera med på Sommarles (og til å lesa)

Bøker

 • hjelper ditt barn til å utvikla språket og ordforrådet.
 • utvidar barnet sin bevisstheit og sin verd og gir det nye idear og omgrep å tenka med
 • stimulerer fantasien og trenar barnet i å skapa indre bilete
 • gir barnet kunnskap om alt mellom himmel og jord
 • utviklar barnet sitt kjensleliv og evne til empati.
 • kan gi barnet kraft og inspirasjon, tidtrøyte og spaning
 • kan vekka nye spørsmål og gi barnet noko å tenka vidare på
 • lærer barnet etikk, lar det fundera over rett og galt, godt og ondt
 • syner barnet at det finst fleire svar på spørsmåla og at det meiste kan sjåast frå fleire sider.
 • hjelper barnet til å forstå seg sjølv.
 • hjelper barnet til å forstå andre.
 • gir barnet selskap når det er einsamt.
 • åpner vegen til litteraturen – ein uendeleg verd som varar livet ut!

Alt dette gjeld sjølvsagt for oss vaksne òg! Godt sagt om å lesa:

“Ein lesar lever tusen liv før han døyr … Han som aldri les, lever berre eitt”
Georg RR Martin (forfattar av “En sang om is og ild”)

“Om du ikkje likar å lesa, har du berre ikkje funne rette boka”
Joanne Rowling (forfattar av Harry Potter-bøkene)

“Gjennom bøkene blir eg tusen menneske, men blir likevel verande meg sjølv.”
C.S Lewis (forfattar av Narnia-bøkene)

“Det finst ingen fregatt så god som ei bok til å ta oss til andre land”
Emily Dickinson (amerikansk poet)

“Bøkene gir meg bilete til å tenka med.”
Aidan Chambers (britisk forfattar)