Digital hjelp og rettleiing – våren 2024

Har du digitale problem eller ynskjer å læra meir om ulike digitale emne? Biblioteket gjev både hjelp og digital opplæring. Noreg er blitt eit digitalt land det krevst ein viss kompetanse å orientera seg i. Appar må lastast ned, bank- og helsetenester ligg på nett, og det gjer andre offentlege tenestene også. Det er ikkje berre lett. Austevoll folkebibliotek har saman med Seniornett Austevoll tilbydd lågterskel kursing i digital kompetanse i fleire år. Seniorsurf på biblioteket og Datahjelp på Frivilligsentralen. På desse samlingane presenterer me ulike tema der deltakarane får prøva seg på praktiske oppgåver på nettbrett eller smarttelefon. Tema kan vera digital tryggleik, Helsenoreg, e-post, Skyss eller anna.  Det krevst ingen førehandskunnskap og me låner ut nettbrett til dei som vil prøva det. Utanom kursinga, legg me til rette for ein-til-ein-rettleiing der du kan få hjelp til det du lurer på. Sjå kalendaren nedanfor for stad, tidspunkt og tema for øktene.

Veke:Biblioteket på måndagar.Frivilligsentralen på onsdagar.Tema:
14Fri3. april kl. 13:15Drop-in: rettleiing
158. april kl. 13.00FriDigital tryggleik
1615. april kl. 13.0017. april kl. 13.:15Digitale arkiv
1722. april kl. 13.0024. april kl. 13:15Workshop: Plakat
1829. april kl. 13.00FriAppar og skylagring
196. mai kl. 13.008. mai kl. 13:15Drop-in: rettleiing
2013. mai kl. 13:00FriReiseplanlegging
21Fri22. mai kl. 13:15Digital tryggleik
22Fri29. mai kl. 13.15Reiseplanlegging
233. juni kl. 13:00FriKunstig intelligens
2410. juni kl. 13:0012. juni kl. 13:15Foto
2517. juni kl. 13:00FriRepetisjon

Politikarane i Austevoll har satsa på digital inkludering og har gjennom budsjettet 2024 sikra biblioteket sitt tilbod for digital kompetanseheving i kommunen framover. Bli med og få hjelp i den digitale kvardagen!
Kontakt: odd.opdal@austevoll.kommune.no