Stengt tysdag og onsdag

Dei tilsette er då på samling saman med bibliotekarar i heile Vestland på Voss for å bli enno betre på det me gjer. Dei som har fått tilgang til meirope, kan bruka biblioteket som vanleg.