Bokprat

Bokprat på biblioteket

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Vi serverer kaffi, fortel om bøker og gjev boktips. Kom gjerne også med dine eigne boktilrådingar. For vaksne. Velkomen!