Historisk bilete av Fugløy

Bureisarane på Fugløy

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Austevoll historielag og Austevoll folkebibliotek inviterer til foredrag med Atle Hevrøy om ekstremvarianten av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»!

I 1932 flytta Johannes Olai Hevrøy saman med kona Ingeborg og sønene Karl og Andreas frå Hevrøy til Fugløy, ei øy heilt ut mot storhavet i Austevoll kommune. På Fugløy bygde dei seg hus og løe inne på øya. Ved sjøen bygde dei kai og naust.  Til bygginga fekk dei litt stønad og lån frå staten i samsvar med reglane for bureising (etablering av nye gardar). Sønene gifte seg med to søstrer frå  Austevoll, og det vart fødd 6 barn på øya.

Det var svært vêrhardt der ute, og i 1952 kom det ein storm som fjerna livsgrunnlaget deira: Stormen tok kaien og store delar av naustet. Men huset og løa stod….