Dag Steinfeld: Fedre og sømmer

Dag Steinfeld: Fedre og sønner

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek
Austevoll senioruniversitet inviterer til foredrag med Dag Steinfeldt om boka Fedre og sønner- en familiehistorie fra tsarens Russland til den kalde krigen (2023).
Gjennom to verdskrigar, økonomiske krisetider og kald krig, står fedrar og søner mot kvarandre i familien til Dag Steinfeld. Dag har sjølv vore i ein slik konflikt.
Gratis for medlem av Senioruniversitetet i Austevoll
100 kr for ikkje-medlem

Arrangement av Senioruniversitetet i Austevoll og Austevoll folkebibliotek