Invitasjon til ope møte: ny bibliotekplan

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek
Austevoll folkebibliotek vil lage ein ny handlingsplan for bibliotektenesta, og inviterer i det høve til eit ope møte for alle som er interessert i folkebiblioteket sine tenester.
Elin Golten og Kari Skibenes frå Bibliotekutvikling Vestland kjem og vil innleia møtet. Biblioteket vil informera meir om arbeidet framover og ynskjer gjerne innspel frå publikum.

Felles lunsj i møtet. Velkomen!