Lesande menneske rundt eit bord

Les i lag!

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Shared Reading er eit annleis møte med tekst. Det handlar om den umiddelbare opplevinga i fellesskapet rundt bordet og krev difor inga førebuing eller forkunnskapar for å vera med.

Møtet er for vaksne og blir leia av Laila Årland. Undervegs stoppar vi opp og opnar for refleksjon rundt det vi har lese.

Det er rom for å dele alle slags spontane tankar, men det er også heilt i orden å berre lytte, dersom ein ynskjer det.

Dette er ei fin stund som setjast til å vare i 1,5 til 2 timar. Gratis kaffi/te og lett servering.