Pling vaken

Arrangement

Teater for førskulebarn

Dato / tid
29.10.2019, 12:40 - 13:35


Klara driv mor si til vanvit med alle små og store påskot til å ikkje sove. Men merkelege ting skjer på Klara sitt rom, og Klara forstår at det ikkje er enkelt å vere mamma og prøve å få nokon til å leggje seg. Klara må tisse, drikke, høyre fleire godnattsongar – ho har nok av grunnar til å rope på mamma heile tida.

Pling Vaken! er ei historie dei aller fleste born (og vaksne) vil kjenne seg att i. Men historia har ein fiffig tvist og ein morosam vri, og det vert ei fornøyeleg stund på rommet når det dukkar opp eit monster i skåpet som heller ikkje får sove.

Pling Vaken! er basert på boka med same namn, skriven av Irene Ahnéll og illustrert av Elisabeth Moseng. I framsyninga er Irene Ahnéll og Mette Scarth Tønset med, medan Marte Synnevåg er ansvarleg for utforming av dukke og kulisser.

Programmet passar for born i barnehagen og for elevar på 1. og 2. trinn i grunnskulen. Påmelding på e-post til [folkebiblioteket@austevoll.kommune.no].

Framsyninga er ein del av markeringa av Bokåret 2019, og er arrangert i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.