Seniorsurf

Dato

Tid

Stad

Kan det vera vanskeleg å halda tritt med ny teknologi, digitale tenester eller elektroniske hjelpemidlar? Kom på datatreff for eldre på biblioteket. Måndagar i vår vil, Odd Harald, vera tilstades for å hjelpa med alle slags utfordringar med internett, data, mobil og nettbrett. Datatreffet startar klokka 13:00. Kom og få hjelp med den digitale kvardagen. Lett servering.