Seniorsurf

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Har du digitale problem eller ynskjer å læra meir om ulike digitale emne? Biblioteket gjev både hjelp og digital opplæring. På desse samlingane presenterer me ulike tema der deltakarane får prøva seg på praktiske oppgåver på nettbrett eller smarttelefon. Tema kan vera digital tryggleik, Helsenoreg, e-post, Skyss eller anna. Det krevst ingen førehandskunnskap og me låner ut nettbrett til dei som vil prøva det.

Sjå program på denne sida.