Plakat: Gunnstein Akselberg om "Vegen mot jol"

“Vegen mot jol” ein føremiddag med Gunnstein Akselberg

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek
Senioruniversitetet i Austevoll inviterer til ein føremiddag med språkforskar Gunnstein Akselberg.
Tema:
“Vegen mot jol”.
Om språklege nemningar knytte til jol og jolefeiring sett i eit heimleg og internasjonalt perspektiv”.
Velkomen!
Lett servering.
Gratis adgang