Bilete av Helle-Viv Magnerud

Velkomen til ein hyggeleg ettermiddagsprat om BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse)

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Er du eller nokon du kjenner funksjonshemma? Har du høyrt om BPA
og kva det kan bety for deg og ditt liv?

Torsdag 13. april 2023 kl 14.00 – 16.00 vil Uloba koma til Austevoll folkebibliotek
for å informera om likestillingsverktøyet BPA.
Har du spørsmål eller du lurer på kva BPA er – kom innom og du vil møta
representantar frå Uloba. Kan du ikkje koma? Ta direkte kontakt med medlems-
rettleiar Helle-Viv Helle Magnerud på mobil 469 58 288 eller les meir på uloba.no
Vi gler oss til å se deg.

Uloba er ein del av Independent Living-rørslen, ei verdsomspennande frigjeringsrørsle av og for funksjonshemma.