Kari Skibenes

Opningstider frå mai

Jente i ungdomsavdelinga

Måndag: 10 – 15 (8–21)Tysdag: 10–15 (8–21)Onsdag: 10–15 (8–21)Torsdag: 10–15 (8–21)Fredag: 10–15 (8–21)Laurdag: 11–15 (9–20)Sundag: Stengt (Meirope i torget si opningstid) NB! Laurdagar i juni og juli er biblioteket ubemanna på grunn av ferieavvikling. Bruk difor meiropen tilgang. Tidene i klammer gjeld «meirope». «Meirope» betyr at du kjem inn i biblioteket med ein pin-kode, sjølv Opningstider frå mai

Referat: Ope møte om bibliotekplan

Biblioteksjef fortel om historia til biblioteket.

Barne og ungdomsbibliotekar Ketil Reigstad ynskte dei frammøtte velkomen. Elin Golten, Seksjonssjef for bibliotekutvikling Vestland, starta med eit innlegg om utviklingstrekk i folkebiblioteka og korleis nasjonale føringar set premiss for oppgåvene til eit folkebibliotek. Seniorrådgivar i bibliotekutvikling Vestland, Kari Skibenes fylgde opp med å visa statistikk for bibliotekverda med fokus på Austevoll. Austevoll folkebibliotek lånar Referat: Ope møte om bibliotekplan

Digital hjelp og rettleiing

Illustrasjon

Treng du hjelp i den digitale kvardagen? Samlingane på biblioteket vil halda fram til sommaren. Det har blitt tolv økter så langt i år med ulike tema om internett, teknologi og dei digitale tenestene som fins. Målet er ikkje å læra eller meistra alt, men med dette tilbodet deltakarane få sjå og prøva seg med Digital hjelp og rettleiing

Storarta Hans Sande-kveld

Omsalg av Hans Sande si bok, Haustsong.

Det strøymde på med folk som ville sjå Hans Sande på biblioteket torsdag kveld. Mange i publikum kjende Sande-familien då dei budde i Austevoll på 1960-talet, og fleire hadde også blitt konfirmert av presten Steinar Sande. Hans Sande tok seg tid til å fortelja historier frå denne tida, om kjærastar, vener og korleis foreldra hans Storarta Hans Sande-kveld

Seniorsurf hausten 2022

Seniorsurf denne hausten starta 19. september på biblioteket. Tilbodet om datahjelp for seniorar på biblioteket held fram! Kvar veke kan eldre i kommunen samlast på biblioteket og få hjelp med den digitale kvardagen. På Seniorsurf vil ny teknologi, digitale tenester og elektroniske hjelpemidlar bli presentert på ein lettfatteleg måte. Ulike aktuelle tema vil takast opp, Seniorsurf hausten 2022

Boktips: Anton Tsjekhov – Dama med hunden og andre forteljingar (2020)

Omslag: Anton Tsjekhov - Dama med hunden og andre forteljingar (2020)

Lita tid til å lesa stor litteratur? I Anton Tsjekhov si Dama med hunden og andre forteljingar, får du mykje god litteratur på ein gong. Boka er inneheld seks forteljingar skrive på 1890-talet, og kvart stykke er som ein roman i seg sjølv. Bli kjend med skjebnar i bondestanden og på sinnssjukehusa, og fylg livet Boktips: Anton Tsjekhov – Dama med hunden og andre forteljingar (2020)

Ein lærerik kveld på biblioteket

Russlandekspert Amund Trellevik

Om lag 40 publikummarar fann vegen til bibliotek måndag kveld for å høyre på Russlandekspert Amund Trellevik. Trellevik fortalde mellom anna om mediebilete og sensur i Russland, om Vladimir Putin sitt grep om makten og dei vanskelege tilhøva for journalistar i landet. Det blei ein god spørsmålsrunde etter føredraget. Takk til alle som kom til Ein lærerik kveld på biblioteket