Kva skjer?

Lån ein Austevolling!

Sosiale møte er viktige for oss som menneske. Vil du bruke litt av tida di til å snakke med eit menneske du ikkje kjende frå før? Lån, eller bli lånt, på biblioteket.

Korleis låne ein Austevolling?