Me tilbyr

På biblioteket kan du finne:

 • Tusenvis av bøker av alle slag
 • Aviser og tidsskrifter
 • Filmar og spel
 • Teikneseriar
 • Gode sofaer
 • Stadar til å lese og studere
 • Selbjørn fiskerisogelag har si samling av bøker ståande i biblioteket. Det meste av dette materialet er søkbart i katalogen og tilgjengeleggjort for utlån.

Alle er velkomne i biblioteket. Du kan lesa bøker, aviser, tidsskrift, bruka PC, arbeida med studie og lekser – eller rett og slett slå av ein hyggeleg prat med andre bibliotekgjester. Barna dine kan kose seg i barneavdelinga med lesing, spel eller teikning. Dersom du vil låna med deg noko heim, eller lasta ned e-bøker, til dømes heimefrå, må du ha lånekort.

Lånekort

Nasjonalt lånekort
Nasjonalt lånekort. Bruk det til dei digitale tenestene våre.

Alle barn i Austevoll kommune kan få lånekort frå fylte 6 år. Barn under 16 skal ha godkjenning frå foreldre. For å lage lånekort treng me namn, adresse og fødselsdato, eventuelt telefonnummer og e-postadresse. Dei lånekorta som brukast no, kan brukast i bibliotek over heile landet, når du vert registrert med fullt personnummer.

Om du ikkje kan koma innom biblioteket kan du få digitalt lånekort ved å registrera deg som lånar her.

Innleveringskasse på Storebø

No kan du levere attende lånte bøker og anna materiale på Storebø.

Det er frå januar 2017 plassert ut ein bokkasse inne i inngangspartiet ved Coop Extra-butikken på Storebøportalen. Kassen vil bli tømt to gonger i veka, og bøkene levert attende til folkebiblioteket i Bekkjarvik. Vi håper og trur at dette kan verta lettare for dei som bur i dei nordlegaste delane av kommunen, om dei ikkje har høve til å reise til folkebiblioteket sjølv for å levera bøker i rett tid.

Stillerommet vårt som heiter Tufteland.
Tufteland

Tufteland – Stillerom

Treng du ein roleg stad å jobba eller studera?
På biblioteket kan du nytta deg av rommet Tufteland. Her kan du låna biblioteket sin datamaskin eller ta med eigen laptop og kopla deg på vår WiFi. Døra kan lukkast for arbeidsfred. Lokalsamlinga til biblioteket ligg også her inne, så det er mogleg nokon vil inn og henta seg ei bok. Vil du reservera tid på Tufteland? Ta kontakt med biblioteket.

Spelerom

Biblioteket har eit eige rom for speling med gaming-PC og konsollar som Playstation 4 og Nintendo Switch. Me har også VR-briller som kan testast. Spelerommet er for tida ope tysdagar og onsdagar frå 14:00 – 19:00 og laurdagar frå 11:00 – 15:00. Spelerommet er også tilgjengeleg under enkelte arrangement. Sjå reglane lenger nede:

Reglar for bruk av spelerommet

 • Du må vera 7 år gammal og ha lånekort.
 • Lån utstyr og spel i skranka.
 • Rydd og lever utstyret når du er ferdig.
 • Speletid er 1 time, om ingen ventar kan du spela ein time til.
 • Ta vare på utstyret. Om noko vert øydelagt, må det erstattast.
 • Ingen mat eller i spelerommet.
 • Hugs å vera grei med kvarandre.
 • Bruk innestemme.
 • Sjå opningstider på plakat eller heimesida.
Veggmåleri i spelerommet.
Veggmåleri av May Linn Clement.