Billedbokhylla

Billedbokhylla

Billedbokhylla er ein netteneste som gjev brukarar med norske IP-adresser tilgang til bøker utgjeve i Norge til og med år 2000.

Billedbokhylla er gratis tilgjengeleg for alle med norsk IP-adresse.