Lån ei digital bok

Biblioteka i Hordaland har lånt ut e-bøker sidan 2014. Utlånssystemet består av ein app som du kan laste ned til di mobile eining. Tenesta krev at du har lånekort ved eit folkebibliotek eller eit bibliotek ved ein vidaregåande skule i Hordaland.

Slik låner du e-bøker og e-lydbøker frå biblioteka i Hordaland

ebokbib

Korleis låne digitale bøker?

Her finn du rettleiing i utlånssystemet eBokBib

Problem?

Her finn du svar på vanlege spørsmål om eBokBib (FAQ)

Dersom du ikkje lukkast med å låne e-bøker i appen, så ta kontakt med biblioteket for å få hjelp.