Utlånsautomat

Folkebiblioteket har automat for utlån og innlevering.

Illistrasjonsfoto

Utlånsautomat

Gjestar kan bruke utlånsautomaten ved utlån og innlevering av materiale. Dei må då ha lånekort. Lånekort får ein ved å vende seg til bibliotekaren i skranken og syne gyldig legitimasjon.