Biblioteksamarbeid


Logoen er ein stor S for Sunnhordland av flagrande bøker! Me samarbeider nært om ei rekkje ting som kjem deg som brukar til gode og gir kvar kommune i Sunnhordland eit betre bibliotek. Me har mellom anna hatt fine prosjekt saman, til glede for innbyggjarane i Sunnhordland.

Biblioteka som er med i samarbeidet er Austevoll, Bømlo, Etne, Kvinnherad, Sveio, Stord, Tysnes og Fitjar. Me er ulike, og me som jobbar i desse biblioteka har ulik kompetanse, men nett det er ein styrkje.

Felles logo for biblioteka i Sunnhordland.