Veggen

Klassikar i ny utgåve: «Veggen» («Die Wand», 1963) av Marlen Haushofer

Omslag til boka "Veggen" av Marlen Haushofer

Marlen Haushofer (1920-1970) er ein av Austerrike sine viktigste forfattarar i etterkrigstida. Ho vart særleg kjend for denne romanen, som fekk ny aktualitet ved utbrotet av Covid 19-pandemien. Under Norsk litteraturfestival 2020 på Lillehammer vart ulike romanar presentert på NRK under vignetten «Pestlitteratur», med det felles at ein kunne relatere handlinga i boka til ein Klassikar i ny utgåve: «Veggen» («Die Wand», 1963) av Marlen Haushofer