Eg kom ikkje heim før det vart natt

Agnar Heimlund har fått ein demenssjukdom. Lesaren får ta del i den nye røynda gjennom Agnar, og får innblikk i korleis den kjende verda forsvinn i takt med at sjukdomen skrid fram. Ein sår og surrealistisk roman om korleis sjukdomen gradvis endrar verdsoppfatninga til den som vert ramma.