Lesande menneske rundt eit bord

Les i lag!

Dato

Tid

Stad

Austevoll folkebibliotek

Ei novelle. Eitt dikt. Inga førebuing. Kom som du er! Me les i lag. Send gjerne ein e-post til folkebiblioteket med melding om du vil delta.
Shared Reading er eit annleis møte med tekst. Det handlar om den umiddelbare opplevinga i fellesskapet rundt bordet og krev difor inga førebuing eller forkunnskapar for å vera med.
Møtet er for vaksne og blir leia av Laila Årland. Undervegs stoppar vi opp og opnar for refleksjon rundt det vi har lese.
Det er rom for å dele alle slags spontane tankar, men det er også heilt i orden å berre lytte, dersom ein ynskjer det.
Dette er ei fin stund som setjast til å vare i 1,5 til 2 timar. Gratis kaffi/te og lett servering.