Digital hjelp og rettleiing

Har du digitale problem eller ynskjer å læra meir om ulike digitale emne?

Meir informasjon
Illustrasjon

Kva skjer?

Ingen arrangement funne.

Aktuelt

Illustrasjon

Digital hjelp og rettleiing – våren 2024

Har du digitale problem eller ynskjer å læra meir om ulike digitale emne? Biblioteket gjev både hjelp og digital opplæring. Noreg er blitt eit digitalt land det krevst ein viss kompetanse å orientera seg i. Appar må lastast ned, bank- og helsetenester ligg på nett, og det gjer andre offentlege tenestene også. Det er ikkje Digital hjelp og rettleiing – våren 2024

Les meir
Illustrasjon til Lesetimen 2023

Bli med på Lesetimen!

Fredag 8. september 2023 klokka 1900 blir Lesetimen arrangert for andre gong i Noreg. Me oppmodar alle i Austevoll til å setta av ein time til å lese denne dagen. Med Lesetimen markerer me FN sin internasjonale dag for lese- og skrivedugleik. Me håpar alle som kan, brukar minst éin time på å lesa fredag Bli med på Lesetimen!

Les meir
Jente i ungdomsavdelinga

Nye opningstider

Måndag: Ubem. (8–21)Tysdag: 10–19 (8–21)Onsdag: 10–19 (8–21)Torsdag: 10–19 (8–21)Fredag: 10–15 (8–21)Laurdag: 11–15 (9–20)Sundag: Stengt Tidene i klammer gjeld «meirope». «Meirope» betyr at du kjem inn i biblioteket med ein pin-kode, sjølv om det er ubemanna.

Les meir
Illustrasjon

Digital hjelp og rettleiing – haust 2023

Få hjelp i den digitale kvardagen. Tilboda Seniorsurf og Datahjelp held fram hausten 2023 med lågterskeltilbod i digitale emner. Målet med kursa er ikkje å læra eller meistra alt, men med dette tilbodet vil deltakarane få sjå og prøva seg på ulike sider ved teknologi. Seniorsurf er retta mot seniorar og held til på biblioteket, Digital hjelp og rettleiing – haust 2023

Les meir

Er du student?

Er du student på høgskule- eller universitetsnivå? Biblioteket kan hjelpa deg med fleire tenester.

Digitale tenester

Sjå kva digitale tenester biblioteket tilbyr lånarane sine.

Bli lånar på biblioteket

Kom innom biblioteket og få lånekort. Alle barn i Austevoll kommune kan få lånekort frå fylte 6 år. Om du ikkje kan koma innom biblioteket kan du få digitalt nasjonalt lånekort.

Boktips