illustrasjonsfoto, ki-generert

Les i lag på Hufthamartunet

Dato

Tid

Stad

Hufthamartunet

Kom til duk og dekka bord i Gamlestova på Hufthamartunet. Der les me i lag.

Møtet er for vaksne og blir leia av Laila Årland frå folkebiblioteket. Undervegs stoppar vi opp og opnar for refleksjon rundt det vi har lese.

Det er rom for å dele alle slags spontane tankar, men det er også heilt i orden å berre lytte, dersom ein ynskjer det.

Dette er ei fin stund som setjast til å vare i 1,5 til 2 timar. Gratis kaffi/te og lett servering.

Billettar: Gratis (men berre 8 plassar). Klikk her for billett: Easyticket.no