Folk som strikkar i biblioteket. Foto.

Strikkekafé

Dato

Tid

Stad

Sosial strikkekafé for folk som er glade i å halde på med handarbeid. Kaféen er anna kvar måndag i biblioteket, og det er frivillige som driftar dette tilbodet. Alle er velkomne, med eller utan handarbeid.