Seniorsurf hausten 2022

Seniorsurf denne hausten starta 19. september på biblioteket. Tilbodet om datahjelp for seniorar på biblioteket held fram! Kvar veke kan eldre i kommunen samlast på biblioteket og få hjelp med den digitale kvardagen. På Seniorsurf vil ny teknologi, digitale tenester og elektroniske hjelpemidlar bli presentert på ein lettfatteleg måte. Ulike aktuelle tema vil takast opp, som sosiale mediar, helsetenester på nett, BankID, ulike digitale verktøy med meir. Øktene startar med presentasjon av tema, før deltakarane sjølv får praktiske oppgåver å løysa med utstyret dei har med (telefon, nettbrett eller datamaskin). Dette skjer med rettleiing og hjelp undervegs. Det er også mogleg å få ein-til-ein rettleiing om det er ynskjeleg, og det vil vera i ynskja tempo. Seniorsurf er eit lågterskel tilbod for alle eldre i kommunen. Kalenderen nedanfor viser oversikt over tema, stad og tid for øktene. Tema og innhald på øktene kan endra seg, og det er berre å koma med ynskje.

Veke:Biblioteket på måndagarTema:
3819. sept. kl. 13.00Oppstart: Finn fram på nettet. BankID-appen. Skyss.
3926. sept. kl. 13.00Bruk av smarttelefon og nettbrett. Tips og triks.
403. okt kl. 13.00E-post og Helsenorge.no. Råd mot svindel. Underhaldning.
41Haustferie
4217. okt. kl. 13.00Offentlege tenester og QR-koder.
4324. okt. kl. 13.00VR-briller og spel.
4431. okt. kl. 13.00Banktenester og vipps.
457. nov. kl. 13.00Velferdsteknologi med Sindre Lohne
4614. nov. kl.13.00Sosiale medium, halda kontakt på nett.
4721. nov. kl. 13.00Digitale hjelpemiddel: Siri med meir. Nina Sevaldsen kjem.
4828. nov. kl. 13.00Kjøp og sal på internett.
495. des. kl.13.00Siste økt. Juletema.